HCMGIS StoryMaps

Mon 19-08-2019
Giao diện trang StoryMaps

Giới thiệu
HCMGIS StoryMaps cung cấp nền tảng biên tập và trình bày chuỗi thông tin liên quan đến vị trí kết hợp thông tin mô tả, thông tin đa phương tiện và bản đồ.

Các tính năng chính:

Ứng dụng của HCMGIS StoryMaps:

Ứng dụng HCMGIS StoryMaps trên thiết bị di động:

Biên tập StoryMaps

Biên tập StoryMaps

Trình diễn StoryMaps

Trình diễn StoryMaps

Tìm kiếm StoryMaps

Tìm kiếm StoryMaps

HCMGIS StoryMaps App trên Google Play

HCMGIS StoryMaps App trên Google Play

Tải ứng dụng trên điện thoại tại đây:

Cover art
Android app iOS app

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: