HCMGIS Map

Mon 19-08-2019

Giới thiệu:
HCMGIS Maps cung cấp nền tảng tìm kiếm, thống kê theo không gian và thuộc tính, hiển thị các lớp dữ liệu từ hệ thống HCMGIS Portal. Người dùng có thể truy cập dịch vụ bản đồ HCMGIS thông qua các dịch vụ theo chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium), đồng thời có thể sử dụng các API được cung cấp bởi hệ thống để truy vấn, phân tích dữ liệu không gian trong các ứng dụng GIS tùy biến.

Các tính năng chính:

Tìm kiếm theo thuộc tính

Tìm kiếm theo thuộc tính

Tìm lân cận

Tìm lân cận

Hướng dẫn lộ trình

Hướng dẫn lộ trình

Đo khoảng cách

Đo khoảng cách

In bản đồ

In bản đồ

Thống kê

Thống kê

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: