HCMGIS GeoTag

Mon 19-08-2019
Giao diện trang StoryMaps

Giới thiệu
HCMGIS GeoTag cung cấp nền tảng gắn thẻ địa lý (geotagging) cho ảnh (bao gồm ảnh panorama). Các ảnh có thông tin geotag sẽ được hiển thị vị trí trên bản đồ, cùng với các thông tin metadata (EXIF) đính kèm. HCMGIS GeoTag đồng thời là cổng thông tin chia sẻ ảnh, hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ các bức ảnh đẹp về thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam và trên thế giới.

Các tính năng chính:

Gắn thẻ địa lý cho ảnh
(upload ảnh, geotag, download kết quả)

Gắn thẻ địa lý cho ảnh (upload ảnh, geotag, download kết quả)

Tìm kiếm hoặc đặt hàng
các bức ảnh từ cộng đồng

Tìm kiếm hoặc đặt hàng các bức ảnh từ cộng đồng

Tạo StoryMaps từ ảnh
(sử dụng HCMGIS StoryMaps)

Tạo StoryMaps từ ảnh (sử dụng HCMGIS StoryMaps)

Tương tác cộng đồng:
like, vote, share, comment

Tương tác cộng đồng: like, vote, share, comment