Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3932 0963 – Fax: (028) 3932 0963
Email: contact@hcmgis.vn – Website: https://hcmgis.vn
Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (7h30 - 17h00)