CHỨC NĂNG


Nghiên cứu

Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin địa lý; điều phối các hoạt động của hệ thống thông tin địa lý Thành phố


Tập hợp

Tập hợp các cán bộ khoa học kỹ thuật, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng các giải pháp, chính sách, đào tạo nhằm giúp các đơn vị, cơ quan, tổ chức Nhà nước sử dụng hiệu quả các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội


Tham mưu

Tham mưu cho lãnh đạo Sở KH&CN TP.HCM, UBND TP.HCM các vấn đề liên quan đến ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý Nhà nước


Đào tạo

Đào tạo, tuyên truyền, tư vấn về hệ thống thông tin địa lý

NHIỆM VỤ

  • Giúp Sở KH&CN TP.HCM tham mưu cho UBND TP.HCM về chiến lược, kế hoạch xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý Nhà nước

  • Nghiên cứu và phát triển các dự án ứng dụng viễn thám và định vị toàn cầu phục vụ phát triển đô thị và các lĩnh vực có nhu cầu của Thành phố


  • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý cho Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nghiên cứu, đề xuất các phân hệ đưa vào ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý Nhà nước và phát triển công cụ thông tin địa lý trong quản lý

  • Cung cấp dịch vụ thông tin địa lý các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định của Nhà nước


  • Tư vấn quản lý các dự án khoa học công nghệ liên quan đến hệ thống thông tin địa lý

#

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu: Nghiên cứu các công nghệ GIS và Viễn thám tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào thực tế tại Việt Nam.

Xây dựng và chuyển giao ứng dụng: Xây dựng và chuyển giao ứng dụng GIS cho các sở ngành, quận huyện tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

Xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu GIS: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cho TP.HCM và các tỉnh thành, tích hợp cơ sở dữ liệu GIS từ nhiều nguồn khác nhau.

Đào tạo, chuyển giao công nghệ: Thực hiện đào tạo, chuyển giao sử dụng các phần mềm, giải pháp GIS cho cán bộ các sở ngành, quận huyện trong việc ứng dụng GIS vào hoạt động tác nghiệp thường ngày.

Tư vấn, quản lý dự án: Tư vấn lập dự án, thiết kế thi công, đấu thầu, giám sát thi công, quản lý dự án ứng dụng CNTT, GIS cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

BAN LÃNH ĐẠO

Phạm Quốc Phương

Giám đốc Trung tâm

Phạm Đức Thịnh

Trưởng Phòng Tư vấn và Dịch vụ

Quách Đồng Thắng

Trưởng Phòng Phát triển Công nghệ

Hà Thị Thu Huệ

Trưởng Phòng Hành chính - Kế toán

Khưu Minh Cảnh

Phó Trưởng Phòng Cơ sở Dữ liệu

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3932 0963 – Fax: (028) 3932 0963
Email: contact@hcmgis.vn – Website: https://hcmgis.vn